Krz

Krz

Krz

 
   

尝试了一下另一种风格的三转二。因为感觉一般三渲二直勾勾的阴影有点迷幻emm,处理场景会比较奇怪

实验结果好像还勉勉强强,不过远景全崩了(。


model / Pirates Island

platform / Unity

 
 
评论(5)
 
 
热度(19)